İmtiyaz Sahibi
Serkan Akgöz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Göksoy

Yayın Türü
Aylık Yerel Süreli (Üç ayda bir yayımlanır)

İdârehane
Osmanağa Mah. Üzerlik Sok. Nu: 7 D: 21
PK : 34714 – Kadıköy/ İstanbul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.