İmtiyaz Sahibi
Serkan Akgöz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Göksoy

Yayın Türü
Aylık Yerel Süreli (Üç ayda bir yayımlanır)

İdârehane
Osmanağa Mah. Üzerlik Sok. Nu: 7 D: 21
PK : 34714 – Kadıköy/ İstanbul

WhatsApp chat